Category : Credo

HomeArchive by Category "Credo"
1WM

Bevisst eierskap – av Wilhelm Mohn

Vi i Credo Partners er opptatt av bevisst eierskap, det vil si tydelighet i forhold til spørsmålet: «Hvorfor vil vi eie». Bevisst eierskap står ikke i motstrid med begrepet aktivt eierskap som brukes av de fleste eiermiljøer, men setter betydelig høyere krav til strategisk avklaring og bevissthet i forhold til hvorfor man eier.

Å besvare dette krever at vi adresserer to helt sentrale temaer: 1) Hvilke mål skal oppnås gjennom eierskapet, og 2) hva er vårt unike bidrag som eiere i forhold til å oppnå disse målene?

«Er du ikke i stand til å skape de beste forutsetningene
for at bedriften utvikles og lykkes,
fortjener du ikke eierskap ditt»
-Wilhelm Mohn

Les resten av artikkelen her

 

Velg din eier og leder med omhu

Bedrifter starter, vokser, møter utfordringer og dør – eller vokser videre? Riktig eierskap og lederskap er ofte et være eller ikke være for bedrifter i ulike faser og situasjoner. Dette var tema da Credo Partners og Interimleder inviterte til gratis seminar 10. mai.

Frokostseminaret «Velg din eier og leder med omhu» ble arrangert i BDO sine lokaler i Munkedamsveien i Oslo. Forhåndsinteressen for dette gratisseminaret var stor, og både bedriftseiere, styrefolk og interimledere var blant de fremmøtte.

At riktig eierskap og lederskap i ulike faser i en bedrifts livssyklus er viktig, er det heldigvis også stadig flere gründere og eiere som innser. Det viktige er å innse det i rett tid – ikke i etterpåklokskapens lys.

Les mer her

Har forkjærlighet for Sunnmøre

Private equity-selskapet Credo Partners har god erfaring med sunnmørsk næringsliv og investeringene de har gjort i regionen. De er nå i dialog med flere potensielle bedrifter å investere i.

«Jeg mener at eiere må gjøre seg fortjent til eierskap,
og der de må tenke på hva de kan bidra med overfor bedriften.
Eiere må tjene bedriften, ikke omvendt»   –Wilhelm Mohn

 

Les hele artikkelen om Credo Partners her

 

Credopartners2-1691-2

Verdiutvikling i SMB-segmentet

Credo Partners modell for systematisk utvikling av verdien i små og mellomstore selskaper er i seg selv er enkel, men krever omhu og troskap til sine fem hovedpilarer for å virke:

  1. En høy og tydelig ambisjon
  2. En tydelig og fokusert strategi
  3. En forretningsmodell som muliggjør ønsket utvikling
  4. En organisasjon som representerer selskapets ambisjon
  5. En styringsmodell med operativt og strategisk fokus

Se full artikkel av Wilhelm Mohn her.

Topp_FERD_LOGO

Ferd blir Credos største investor

Ferd og Credo Partners etablerer samarbeid om fremtidige investeringer i små og mellomstore selskaper

Ferd og Credo Partners etablerer et finansielt samarbeid, der Ferd blir den største investoren i Credos fremtidige porteføljeselskaper. Ferd er et av Norges største familieeide investeringsselskaper, og satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og på finansielle investeringer.

Credo Partners har siden 2003 utviklet bedrifter gjennom krevende situasjoner, og har etablert seg som en ledende aktør i Norge for investering og verdiutvikling av små og mellomstore selskaper. Mange små og mellomstore selskaper i Norge og Norden har gode markedsposisjoner i attraktive nisjer, men mangler kompetanse og ressurser til å utvikle seg til store profesjonelle forretningssystemer. Credos investeringsfilosofi og arbeidssett er spesielt tilpasset mulighetene og behovene disse selskapene har. Samarbeidet med Credo gir Ferd attraktiv finansiell eksponering mot SMB-virksomheter, og konkurrerer ikke med Ferds øvrige investeringsvirksomhet rettet mot større selskaper.

Credo fokuserer på selskaper med omsetning mellom 100 og 500 millioner kroner og som står overfor betydelig verdiskapningspotensiale. Investeringsmodellen legger til rette for investeringer direkte inn i hvert individuelle case – heller enn gjennom ett eller flere lag med fond. Credo innhenter ny egenkapital for hver enkelt investering, og det er denne fremtidige egenkapitalen Ferd nå kommer til å bli en del av. Bak Credo står en bred gruppe av individuelle investorer med industriell kompetanse og nettverk, og Ferd blir nå den største av disse finansielle investorene. Samarbeidet med Ferd vil styrke investeringsplattformen betydelig, og bidra til at Credo kan utvikle enda flere virksomheter fremover.