Category : Selskaper

HomeArchive by Category "Selskaper"
forisdebilde2

Spennende år for porteføljeselskapene våre

2015 har vært et dynamisk år for porteføljeselskapene våre, med både nye plattforminvesteringer, tilleggsinvesteringer og exits. Den underliggende utviklingen i alle selskapene er god, selv om store endringer i valutamarkeder og fall i oljeservicemarkedet naturligvis påvirker resultatene i enkelte selskaper på kort sikt. Antallet gode nye investeringsprosjekter Credo får tilgang til har også økt betraktelig gjennom året, og vi gleder oss til å presentere de neste investeringene for investorene våre i 2016.