Om oss

HomeOm oss

Optimar 2

Verdiskaping i små og mellomstore selskaper

Credo Partners har siden 2003 utviklet bedrifter gjennom krevende situasjoner, og har etablert seg som den ledende aktøren i Norge for verdiutvikling av små og mellomstore selskaper. Vi fokuserer på selskaper med EBITDA mellom 15 og 60 millioner kroner og som står overfor betydelig verdiskapingspotensiale. Vår investeringsfilosofi og vårt arbeidssett er spesielt tilpasset mulighetene og behovene små og mellomstore selskaper har. Det er mange små og mellomstore selskaper i Norge og Norden med sterke markedsposisjoner i attraktive nisjer, men som mangler kompetanse og ressurser til å utvikle seg til store profesjonelle forretningssystemer. Credo jobber sammen med gründere og familieeiere for å realisere det iboende potensialet i disse selskapene. Gjennom vår velprøvde modell bygger vi verdier ved å sette vi høye, men fokuserte mål, bygge skalerbarhet i forretningsmodeller og organisasjon, samt sørge for effektiv eierstyring.

varier

Partnerskap for verdiutvikling

I små og mellomstore selskaper er nøkkelpersoner ekstra viktige, og kraftfull verdiutvikling krever langsiktig og nært samarbeid mellom ledelse, styre og eiere. Credo jobber derfor i partnerskap med ledelse og tidligere majoritetseiere, og vi foretrekker at våre partnere er relativt store minoritetseiere for å sikre kontinuitet og engasjement fremover. Credo er en aktiv majoritetseier og tilfører erfaringen og ressursene små og mellomstore selskaper trenger for å kunne bli store og lønnsomme selskaper. Vi legger stor vekt på å inkludere partnere våre i utviklingen av hvert selskaps mål og strategier.

sysco 3

 

Credo legger til rette for investeringer direkte inn i hvert individuelle case – heller enn gjennom ett eller flere lag med fond. Bak Credo står en bred gruppe av individuelle investorer med relevant industriell kompetanse og nettverk, samt større family office-forvaltere. Credo-teamet investerer også alltid selv i hvert porteføljeselskap.

Hver investering gjennomføres uavhengig av våre øvrige investeringer, og hvert selskap utvikles etter sine egne strategier, forutsetninger og muligheter. Investeringene er ikke underlagt noe felles fond, og hver investering har sin egen investeringshorisont.

Credo Partners har konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond etter AIF-loven (loven om alternative investeringsfond). Dette gjør at vi kan åpne for både profesjonelle og ikke profesjonelle investorer i våre porteføljeselskap. Se ytterligere informasjon om konsesjonen her.

made for movement

Credo – Den aktive partneren for verdiskaping

Investeringsteamet til Credo har bred industriell og finansiell bakgrunn. Credo har omfattende erfaring i å drive langsiktig verdiutvikling av små og mellomstore selskaper. Utover Credos eget team har vi et betydelig nettverk av personer med operasjonell toppledererfaring som bidrar med sin industrikompetanse gjennom styrearbeid og støtte til ledelsen i selskapene. Å ha Credo som eier innebærer at ledelsen har tilgang til kompetanse, nettverk og kapital andre små selskaper ikke har. Dette er ofte en avgjørende forskjell mellom suksess og fiasko i utfordrende utviklingsfaser for selskapet, som for eksempel ved generasjonsskifte, internasjonal ekspansjon, oppkjøp eller strategiendring.