Selskaper

HomeSelskaper

Geia Food

Bransje: FMCG
Omsetning: 1.155 MDKK
År: 2017 -
Status:
0

Sysco

Bransje: IT
Omsetning: 180 MNOK
År: 2016-
Status:
0

Labflex

Bransje: Laboratorieinnredning
Omsetning: 340MDKK
År: 2015-2017
Status:
0

Optimar

Bransje: Prosesseringsutstyr for fisk
Omsetning: 1000 MNOK
År: 2012 - 2017
Status:
0

LOG

Bransje: Innsatsvarer til gartnerier
Omsetning: 180 MNOK
År: 2012 -
Status:
0

Variér

Bransje: Ergonomiske møbler
Omsetning: 110 MNOK
År: 2006 -
Status:
0