ARKIV:

NYHETER OG INNSIKT

En forpliktende Samarbeidsavtale med fokus på vinn-vinn og gjensidige interesser kan i mange tilfeller erstatte eller komplettere typiske transaksjons...

Partnerskapsbaserte eiermodeller for gründerdrevne bedrifter er attraktive både for gründere/eiere og for bedriftene som hurtig kommer på en helt ny u...

Bedrifter er i utvikling – eller i tilbakegang. Det er i næringslivet som i idrett: Å vinne krever målrettet og langsiktig hardt arbeid, vilje til å p...

Vi i Credo Partners er opptatt av bevisst eierskap, det vil si tydelighet i forhold til spørsmålet: "Hvorfor vil vi eie". Bevisst eierskap står ikke i...

Credo Partners modell for systematisk utvikling av verdien i små og mellomstore selskap er i seg selv enkel, men krever omhu og troskap til modellens...

Suksess i små og mellomstore bedrifter skapes gjennom å fatte tydelige veivalg. Mindre bedrifter har ikke ressurser til å forfølge brede strategier. D...

Please reload

Kategorier:

Please reload

© by Credo Partners AS.