top of page
 • Writer's pictureCredo Partners

Credo Partners acquires majority share in Tellus Caravan & Fritid

Updated: May 24, 2021

30. april 2021

Press release in English to follow


Credo Partners kjøper majoritet i Tellus Caravan & Fritid AS, en nylig etablert landsdekkende gruppering innen salg og service av bobiler og campingvogner i Norge. Gruppen er den største i Norden og vil i utgangspunktet bestå av ti salg- og serviceenheter, som vil kunne tilby sine kunder god oppfølging der de måtte reise, og behovet måtte oppstå.

Sammen med Gründerne skal Credo Partners utvikle Tellus Caravan & Fritid til en solid plattform med enda større fokus på kvalitet, bærekraft og gode kundeopplevelser. Gruppen skal realisere skala fordeler og gi forhandlerne og kundene bedre betingelser, samt fremstå som et attraktivt hjem for andre forhandlere som ønsker å være del av en større gruppering.


Samtlige gründere er svært motivert og vil fortsette som operative ledere og eiere.


“Vi er sterkt motiverte av samarbeidet og mulighetene som dette representerer, og vi er glade for å få Credo med på laget som profesjonell partner i utviklingen av den nye gruppen“, sier Lars Wivestad, tidligere styreformann i Tellus Caravan & Fritid.


Credo Partners er entusiastiske rundt muligheten til å profesjonalisere en fragmenter bransje sammen med dyktige og motiverte gründere


“Bobil og camping er en fantastisk måte å oppleve Norge og Norden på, og er en voksende del av vår kultur. Tellus vil bli en ledende aktør i Norden og en robust samarbeidspartner og bidragsyter i videre profesjonalisering og utvikling av bransjen. Vi ser frem til å kunne medvirke sammen med det vi anser som noen av bransjens best kvalifiserte gründere og ansatte“, sier Victor Evensen i Credo PartnersOm Tellus Caravan & Fritid

 • Tellus Caravan & Fritid er Nordens største forhandler av bobiler og campingvogner

 • Gruppen består av følgende ti forhandlere; Tellus Malmefjorden AS (tidligere Juro Caravan AS ), Tellus Ålesund AS (tidligere Juro Caravan Sunnmøre AS), Tellus Grong AS (tidligere Namsen Auto AS), Tellus Verdal AS, Tellus Trondheim AS (tidligere Namsen Auto Trondheim AS), Tellus Mohagen AS (tidligere Mohagen Bil AS), Tellus Mohagen Bilservice AS (tidligere Mohagen Bilservice AS), Tellus Vestfold AS (tidligere Autosentrum Norge AS) Tellus Telemark (Autosentrum TBC AS), Tellus Østfold (tidligere Perry og Williams Caravan AS og Twin Caravan AS), NCI AS

 • I 2020 solgte gruppen om lag 2 600 enheter og omsatte for mer enn NOK 1,5 milliarder med et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på over NOK 45 millioner.


Om Credo Partners

 • Credo Partners skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Credo har spesialisert seg på å utvikle mellomstore gründer- og familieselskaper til skalerbare og bærekraftige forretningssystemer, og fokuserer på sektorene industri, B2B-tjenester, forbrukervarer og helse

 • Credo Partners har gjennom sine 10 selskaper 1 900+ ansatte i hovedsakelig norske og danske selskaper. Les mer på www.credopartners.no


Pressekontakt

Victor Evensen, Partner, Credo Partners: +47 901 43 038 / evensen@credopartners.no
 


Credo Partners buys a majority in the largest group of motorhome and caravan dealers in the Nordics

Credo Partners acquires majority share in Tellus Caravan & Fritid, a newly formed group of recreational vehicle (RV) dealers and service providers in Norway. The Group is the largest in the Nordics and consists of ten dealers and service outlets who offer the customers superior service whenever and wherever needed.


Together with the Founders Credo Partners will create a solid platform with a reinforced focus on quality, sustainability, and customer experience. Furthermore, the Group will build operational and commercial excellence, through shared best practice and coordinated sourcing. This shall realize economies of scale and significantly improve terms for the dealers and customers, in addition to appear as an attractive home for other retailers who want to take part in the consolidation of the industry.


All Founders are highly motivated and will be actively involved as managers and owners.


“We are highly motivated by this partnership and the opportunities it represents. It is with the greatest pleasure we bring Credo Partners onboard as a professional partner to develop the group further“ says Lars Wivestad, previous Chairman of the Board in Tellus Caravan & Fritid AS.


Credo Partners is enthusiastic about the opportunity to professionalize a fragmented industry together with highly competent and motivated Founders.


“Motorhomes and caravans offer fantastic opportunities to experience Norway and the Nordics, and RV travel constitutes a growing part of our culture. Tellus will be a leading player in the Nordics and a robust partner and contributor to further professionalization and development in the industry. We look forward to participating in the Tellus journey alongside some of the most qualified Founders and employees in the industry,” says Victor Evensen from Credo Partners.


About Tellus Caravan & Fritid

 • Tellus Caravan & Fritid is the largest dealer of motorhomes and caravans in the Nordics

 • The group consists of the following ten dealers; Tellus Malmefjorden AS (formerly Juro Caravan AS), Tellus Ålesund AS (formerly Juro Caravan Sunnmøre AS), Tellus Grong AS (formerly Namsen Auto AS), Tellus Verdal AS, Tellus Trondheim AS (formerly Namsen Auto Trondheim AS), Tellus Mohagen AS ( formerly Mohagen Bil AS), Tellus Mohagen Bilservice AS (formerly Mohagen Bilservice AS), Tellus Vestfold AS (formerly Autosentrum Norge AS), Tellus Telemark (Autosentrum TBC AS), Tellus Østfold (formerly Perry and Williams Caravan AS and Twin Caravan AS), NCI AS

 • In 2020, the group sold approximately 2,600 RVs and delivered revenues above NOK 1.5 billion and EBITDA in excess of NOK 45 million.


About Credo Partners

 • Credo Partners scales up businesses in partnership with investors and entrepreneurs. Credo specializes in developing medium-sized entrepreneurial and family businesses into scalable and sustainable business systems, focusing on the industry, B2B services, consumer goods and health sectors.

 • Through its 10 companies, Credo Partners has 1,900+ employees in mainly Norwegian and Danish companies. Read more at www.credopartners.no


Press contact

Victor Evensen, Partner, Credo Partners: +47 901 43 038 / evensen@credopartners.no

800 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page