top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Credo Partners selger Geia Food

Updated: May 18, 2021

Aalborg (Danmark)/ Oslo (Norge), 27 April 2021.


Etter 4 år som medeier i Geia Food, en ledende leverandør av dagligvareprodukter i Skandinavia, har Credo Partners nå inngått en avtale om å selge selskapet til det europeiske private equity-fondet Triton.

Selskapet har hatt en veldig god utvikling siden Credo kom inn i 2017. Sammen med gründerne, ledelsen og styret har Credo utviklet selskapet fra et dansk handelshus til en fullverdig kategoripartner for nordisk dagligvare. Selskapet har doblet størrelse, og lykkes med å utvikle seg til en særdeles attraktiv plattform for ytterligere vekst i de nordiske landene.


- Virksomhetens ledelse har vist et sterkt lederskap og evne til å skape innovasjon innenfor en rekke dagligvarekategorier. Derved har Geia Food også potensiale til å oppnå en klar nordisk førerposisjon i sin bransje. Som aktive eiere er vi meget fornøyde med å ha bidratt med vår kjernekompetanse innenfor skalering av virksomheter med et uutnyttet strategisk potensiale, sier Gudmund Killi, Managing Partner i Credo Partners.


Group CEO i Geia Food, Claus Ravnsbo, uttrykker at partnerskapet med Credo har gitt Geia et utrolig godt utgangspunkt for å fortsette den vekstreisen som virksomheten har opplevd de siste årene. Han takker samtidig for et godt og konstruktivt samarbeid med Credo Partners.


- Vi investerer i en fantastisk virksomhet, som gjennom innovasjonskraft, et sterkt nettverk og ansvarlighet har blitt førende i sin bransje. Geia Food er aktive i et stabilt nordisk marked, og deres samarbeidsmodell med kundene samt kundenes nye behov og strategier bidrar til å skape en riktig god underliggende vekst. Sammen med virksomhetens dyktige medarbeidere og ledelse ser vi frem til å understøtte deres fortsatte vekst både organisk og gjennom oppkjøp, sier Per Frankling, Investment Advisory Professional, Triton.


Om Geia Food

  • Geia Food er den lendende leverandøren av dagligvarekonsepter i Skandinavia. Virksomheten agerer som et verdiskapende bindeledd mellom dyktige dagligvareprodusenter og kunder innenfor detalj- og foodservicesektoren.

  • Geia Food fokuserer på å skape verdi for virksomhetens partnere gjennom å øke innovasjonskraften og agiliteten samtidig med å redusere kompleksitet og risiko.

  • Virksomheten omsetter for rundt 2 milliarder danske kroner, har rundt 120 ansatte og har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Les mer på geiafood.dk


Om Triton

  • Triton er et ledende europeisk private equity-fond

  • Triton fondene investerer i mellomstore selskaper med hovedkvarter i Europa. De 48 selskapene i Tritons portefølje har rundt 102 000 medarbeidere. Les mer på triton-partners.com


Om Credo Partners

  • Credo Partners skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Credo har spesialisert seg på å utvikle mellomstore gründer- og familieselskaper til skalerbare og bærekraftige forretningssystemer, og fokuserer på sektorene industri, B2B-tjenester, forbrukervarer og helse

  • Credo Partners har gjennom sine 10 selskaper 1 900+ ansatte i hovedsakelig norske og danske selskaper. Les mer på credopartners.no

Salget er et resultat av en strukturert salgsprosess, hvor Danske Bank Corporate Finance har vært finansiell rådgiver.


Pressekontakt

Gudmund Killi, Managing Partner, Credo Partners: +47 92 45 33 00


Andre artikler om saken:


558 views0 comments

Comments


bottom of page