top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Credo Partners signerer avtale om å selge Frisk Gruppen til helse- og redningskonsernet Falck

PRESSEMELDING

Oslo, 27.september 2021


Frisk Gruppen blir en del av Falck

Frisk Gruppen, som leverer tjenester innenfor bedriftshelse, spesialisthelse og arbeidsinkludering i Norge, blir del av det internasjonale helse- og redningskonsernet Falck, som dermed styrker sin posisjon på det Skandinaviske markedet for helsetjenester til både det offentlige, forsikringsselskaper og private bedrifter.


Frisk Gruppen er solgt til det danskeide helse- og redningskonsernet Falck, som dermed tar neste skritt i retning av utviklingen mot å bli en integrert helseserviceleverandør.


Falck har i dag aktiviteter innenfor helsetjenester, ambulansetjenester og brannberedskap i 30 land og har ca. 27 000 medarbeidere. Falck eies av Lundbeck Stiftelsen som fokuserer på å forbedre hjernehelsen og årlig donerer mer enn 500 millioner DKK til helseforskning, av KIRKBI som er etablert av eierne av LEGO, og av TryghedsGruppen som også investerer stort i sikkerhet, helse og trivsel.


«Falck og Frisk Gruppen er en svært god match - både faglig, kulturelt og strategisk. Begge virksomhetene arbeider målrettet med at flere kan våkne opp til et sunt liv hver morgen. Falck kan bidra med globale erfaringer og er kommet langt i utviklingen av nye digitale tjenester som Falck Pulse. Samtidig er Frisk Gruppen en sterk og veletablert aktør i Norge, som kan bidra til å styrke Falcks nordiske helsevirksomhet,» sier Hilde Britt Mellbye, CEO i Frisk Gruppen.


Frisk Gruppen i Norge omsetter for cirka 800 millioner NOK årlig og består av de tre divisjonene Frisk Utvikling, Aktimed Helse og Frisk Spesialist, som hjelper det offentlige med å få folk tilbake i arbeid og yter helsetjenester til bedrifter og privatpersoner.


God match Frisk Gruppen ble etablert ved at eierne av Oppfølgingsenheten Frisk og Din Utvikling ble kjøpt av Credo Partners i 2018, og siden har konsernet vokst seg til sin nåværende størrelse med 90 lokasjoner etablert over hele Norge. Frisk Gruppen er den største leverandøren av arbeidsinkluderingstjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Norge, og er markedsledende innenfor bedriftshelse og rehabilitering. Oppkjøpet av Frisk Gruppen betyr at Falck fremover kan være en enda bedre partner for sine nordiske kunder.


«Vi er utrolig stolte over hva ledergruppen og alle ansatte i Frisk Gruppen har oppnådd de siste tre og et halvt årene med støtte fra Credo Partners. Vi er også svært glade for å overlate selskapet i hendene på svært profesjonelle nye eiere med et virkelig langsiktig perspektiv. Vi ønsker Frisk og Falck lykke til videre i arbeidet med å forbedre menneskers liv,» sier Pål Brynsrud, partner i Credo Partners.


Og det er nettopp en god match mellom hva Frisk Gruppen og Falck står for, som er bakgrunnen for Falcks oppkjøp.


«Vi ser en svært god strategisk match mellom Frisk og Falck. Vi har en sterk posisjon på markedet for helsetjenester i Skandinavia. Med oppkjøpet får vi 700 nye kompetente kollegaer og en sterk nordisk tilstedeværelse i tråd med vår strategi om å utvikle Falck som en integrert helsevirksomhet med dedikerte helse- og arbeidsmarkedstjenester til private, det offentlige, forsikringsselskaper og næringslivet,» uttaler Jakob Riis, administrerende direktør i Falck.


Vekstpotensial innenfor helsetjenester Både Frisk Gruppen og Falck opplever en økende etterspørsel etter helsetjenester innenfor både det forebyggende, behandlende og rehabiliterende området. Dette skyldes blant annet økt fokus fra både offentlig og privat side på å holde medarbeiderne friske og få dem raskt tilbake på jobb etter sykdom.


«Flere har fått øynene opp for viktigheten av bedriftshelse og trivsel, og vi ser et vekstpotensial i både Danmark, Sverige og Norge innenfor helsetjenester til både private virksomheter, forsikringsselskaper og det offentlige. Oppkjøpet styrker Falcks posisjon som helseleverandør og mulighet for å utvikle og tilby relevante produkter. Sist, men ikke minst gir oppkjøpet et godt fundament for å tilby private helsetjenester i Skandinavia - et område der vi i dag allerede har en sterk posisjon i Danmark og forventer en stigende etterspørsel fremover,» sier Jakob Riis.


Kjøpet er betinget av konkurransemyndighetenes godkjennelse.


Om Frisk Gruppen

  • Består av de tre divisjonene Frisk Utvikling, Aktimed Helse og Frisk Spesialist

  • Ca. 700 medarbeidere

  • 90 lokasjoner fordelt over hele Norge


Om Falck

Gjennom mer enn 100 år har Falck samarbeidet med kommunale og nasjonale myndigheter med sikte på å forebygge ulykker, sykdom og nødsituasjoner, å redde og hjelpe forulykkede og andre personer i nød raskt og kompetent, samt rehabilitere syke og skadde. Dette har gjort oss internasjonalt ledende på områdene helsetjenester, ambulansetjenester og brannberedskap. Falck har i dag aktiviteter i 30 land og har rundt 27 000 medarbeidere.


Om Credo Partners

  • Credo Partners skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Credo har spesialisert seg på å utvikle mellomstore gründer- og familieselskaper til skalerbare og bærekraftige forretningssystemer, og fokuserer på sektorene industri, B2B-tjenester, forbrukervarer og helse

  • Credo Partners har gjennom sine 10 selskaper 1 900+ ansatte i hovedsakelig norske og danske selskaper. Les mer på www.credopartners.no215 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page