top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Credos partnermodell skaper positive industrielle ringvirkninger

I Credo Partners er vi stolte av å ha skapt mange større og mindre formuer i Norge og Skandinavia.Credos partnermodell gir gründere og familieeiere en bedre balanse i sine formuer ved oppkjøpstidspunktet, noe som setter dem og deres selskaper i stand til å tenke mer langsiktig (og ikke mindre, slik private equity ofte beskyldes for å bidra til): Sameiet Credo/gründer er mer villig til å gjøre investeringer i markedsutvikling, organisasjon, systemer og F&U for fremtiden på lengre sikt enn gründer ofte er når hun/han har hele sin formue i bedriften. Eier man noe alene kan man kvie seg for å ta for store sjanser ved å «bette på» en usikker fremtid. Og dette blir ofte mer krevende når selskapet vokser seg større. Med Credo som partner har man både et bedre analytisk grunnlag for å plassere kvalifiserte bets, og har noen å dele risikoen med. Dette betyr erfaringsmessig at selskapenes muligheter for lønnsom vekst stiger, at farten øker, samtidig som langsiktig industriambisjon øker.


Vår partnermodell vil i normalt gode investeringscase typisk gi 3x på investert kapital i løpet av 4-5 år, og sikre at ca halvparten av verdiskapningen går til våre partnere. Ikke sjelden går det enda bedre: Credos tre siste solgte investeringer har gitt hhv. 4x, 4,6x og 4,1x tilbake til våre grunder-medeiere.


Partnerskapsmodellen gir eierne god avkastning og skaper selskaper i lønnsom vekst, men den skaper også ytterligere positive ringvirkninger: Våre medeiere velger ofte å bruke sin erfaring, skaperkraft og nyvunne formuer på å skape nye bedrifter, som igjen gir grunnlag for ny industribygging og verdiskapning. Dyktige gründere har sjelden for vane å sette seg stille under en palme med en paraplydrink og nyte sitt otium! De vil ofte fortsette der hvor de slapp – med ideer til det som kan bli nye industrieventyr, og ofte i sitt lokalområde.


Hva har disse selskapene til felles?

Jo, alle nyter godt av å ha fått med seg tidligere gründer-partnere i Credos porteføljeselskaper som hjørnestensinvestorer og ressurspersoner. De er med det med på å skape ny vekst og nye arbeidsplasser i sine nærområder.


Utover direkte å bidra til nyetableringer, ser vi mange andre eksempler på slike industrielle og næringsmessige ringvirkninger:

  • Flere av våre ledere har påtatt seg tillitsverv i sine respektive arbeidsgiverorganisasjoner;

  • Etablering og utvikling av konkrete kompetanse-hubs: Vårt porteføljeselskap MMC First Process har høsten 2021 sammen med brønnbåtrederiet Sølvtrans tatt initiativet til dannelsen av Global Akvakultur TeknologiHub (GATH), hvor 13 verdensledende selskaper har gått sammen og etablert en samarbeidsarena for norsk havbruksteknologi, med fokus på Møre-regionen. Målet er å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon.

Dette er et ypperlige eksempler på good corporate citizenship, noe vi sterkt oppfordrer våre porteføljeselskaper til å demonstrere.


Som investor er vi opptatt av fornuftig avkastning. Men Credos partnerskapsmodell gir grunnlag for positive industri- og ringvirkningseffekter langt utover den rene finansielle avkastningen fra hver investering!

245 views0 comments

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page