top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Frisk Gruppen publiserer samfunnsrapport

Frisk Gruppen publiserer "Vårt samfunnsbidrag" - en rapport om samfunnsansvar og bærekraft

En ny og frisk epoke


Innledningsvis i rapporten skriver CEO, Hilde Britt Mellbye blant annet:


- Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar Frisk Gruppen allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring – til det beste for konsernet, men ikke minst til det beste for samfunnet vårt. I desember begynte vi derfor arbeidet med å utvikle Frisk Gruppens bærekraftstrategi, med fundament i FNs bærekraftmål. Arbeidet har omfattet en gjennomgang og presisering av eksisterende strategi, samt en analyse for å fremme de områdene hvor Frisk Gruppen best mulig kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv og samfunn. Vi har nå et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder.


Les rapporten her.


46 views0 comments

Yorumlar


bottom of page