top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Går sammen om å etablere et fellesskap for teknologiutvikling innen havbruk

13 selskap på Nordvestlandet etablerer samarbeidsarenaen Global Aquaculture Technology Hub (GATH), ble det presentert på Atlanterhavsparken i Ålesund 19.08.21.


Internasjonal kompetanse-hub

MMC First Process og Sølvtrans har vært to av initiativtakerne for å etablere en hub for teknologimiljøet innen akvakultur. Målet er å etablere en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv. Tilrettelegging for samarbeid og økt verdiskaping vil stå sentralt.

Regionen vår har et betydelig og raskt voksende miljø innen havbruksteknologi med solid kompetanse. Sentrale aktører har tatt til orde for at vi bør legge til rette for en mer spisset satsing på havbruksteknologi og at vi trenger en god arena og plattform for dette arbeidet, skriver MMC First Process på sine nettsider.


Felles utfordringer

Blant aktørene finner vi naturlig nok en rekke konkurrenter, men de ser ingen betenkeligheter med å samarbeide og peker på felles utfordringer.


Sølvtrans og Rostein-rederiet er konkurrenter på brønnbåtsida. Viseadminstrerende direktør Glen Bradley i Rostein mener likevel et samarbeid har «ligget i kortene lenge». Han viser til at det allerede i 2017 ble etablert en bransjegruppe for havbruk under Næringsforeningen Ålesundregionen.


Til NETT.NO påpeker Bradley at politisk tyngde er blant fordelene man oppnår med å stå sammen.

– Regionen har ei sterk maritim klynge som over lang tid har vært flinke til å organisere seg og sette agendaen politisk. Det er viktig at det er en god dialog mellom næringsliv og politikk, slik at man forstår hvordan man skal få til løsninger og samarbeid på den fronten også, forteller han til NETT.NO – Om man sitter hver for seg, har ikke politikerne noen å møte, så det er én av hensiktene med å gå sammen, slik jeg vurderer det, legger han til.


Les hva andre skriver om saken:112 views0 comments

Comments


bottom of page