top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Gigantavtale signert av MMC First Process og Sølvtrans

Selskapene inngår en strategisk avtale som styrker den verdensledende havbruks-klyngen gjennom at MMC First Process velges som leverandør av system for håndtering av levende fisk til Sølvtrans sine framtidige fartøy.

For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge båter av den høyeste kvaliteten og ha det absolutt beste utstyret knyttet til fiskehåndtering. Når vi klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser, så er dette en vinn-vinn situasjon, sier Roger Halsebakk.


MMC First Process er valgt som leverandør av system for håndtering av levende fisk til Sølvtrans sine framtidige fartøy. Dette gjelder fortsettelsen av det omfattende nybyggingsprogramet til Sølvtrans som skal gjennomføres på lokale verft i regionen. Totalt inneholder nybyggingsprogrammet 19 båter og en samlet verdi for MMC First Process i størrelsesorden 1 milliard kroner.


Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process, er glad for denne kontrakten. Fauske sier at selskapets langsiktige satsing og utvikling av løsninger til akvakulturnæringen nå gir resultater. Roger Halsebakk, CEO i Sølvtrans, sier at MMC First Process ble valgt blant annet grunnet selskapets omfattende erfaring og kunnskap fra håndtering av stor levende fisk om bord i brønnbåter.


MMC First Process er et selskap vi kjenner godt fra før gjennom tidligere leveranser av kvalitetsmessig topp utstyr. For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge båter av den høyeste kvaliteten og ha det absolutt beste utstyret knyttet til fiskehåndtering. Når vi klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser, så er dette en vinn-vinn situasjon, sier Halsebakk.


Ved inngåelsen av kontrakten med MMC First Process om kjøp av dette utstyret, så klarer vi nettopp å kombinere innkjøp av det ypperste innen fiskehåndtering, med lokal verdiskaping og den beste ivaretakelsen av fiskevelferden. Det er dette brønnbåtvirksomhet dreier seg om. Med den strategiske avtalen mellom Sølvtrans og MMC First Process, kombinert med lokale verft som blir engasjert, viser vi at vi mener alvor med lokal forankring. Og ikke minst at vi bygger en kompetanseklynge på Sunnmøre som er ledende og bidrar til å utvikle hele næringen, fortsetter Halsebakk.


Veien videre


Halsebakk forteller at Sølvtrans bygger sine båter og kjøper det aller meste av utstyret ombord lokalt all den tid at det er nettopp her en finner den rette kompetansen, kvaliteten og leveringssikkerheten som selskapet stiller strenge krav til. Sølvtrans skal ha det beste og mest innovative utstyret ombord, noe de har flinke sjøfolk til å håndtere, som i all hovedsak rekrutteres i Norge.


Sammen så skal vi jobbe for å gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig forvaltning av marine matressurser. Vi har lykkes godt sammen med Sølvtrans i en rekke år, og denne strategiske avtalen er en enorm annerkjennelse for langsiktig fokus og ikke minst kvaliteten i våre løsninger. Alt takket være kompetansen og lagånden til våre ansatte, sier Fauske.


Andre saker:

Les hva MMC First Process skriver om saken her


70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page