top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

GrønnvaskingsplakatenCredo Partners har signert grønnvaskingsplakaten.


Vi stiller oss bak innholdet i plakaten som bidrar til sette fokus på reelle klimatiltak. Den skal være en veileder og rettesnor for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.


Vår egen bærekraftstrategi reflekterer virkeligheten over, og skal sørge for at våre mellomstore bedrifter bidrar signifikant positivt– med hver sine særpregede utgangspunkter, og i henhold til omverdens krav og forventninger. Jobben vår er å tilføre virksomhetene våre kompetanse og ressurser, og fremfor alt fokusere ressursene på de områdene hver virksomhet virkelig kan gjøre en forskjell, og der den virkelig kan skape konkurransekraft gjennom en bærekraftig forretningsmodell.


Vi oppfordrer norske virksomheter til signere, sette seg inn i, og følge prinsippene i plakaten.

156 views0 comments

Comments


bottom of page