top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Gudmund signerer CEO Commitment

Vår Managing Partner Gudmund Killi har signert på initiativet til MAKxODA: CEO Commitment, og viser med det ønsket om å bidra til inkludering og mangfold på arbeidsplassen.


Jeg ønsker å utvikle medarbeidere som utfordrer det etablerte, fordi det øker vår konkurransekraft over tid. Skal vi lykkes med dette må vi skape en kultur som inviterer til annerledeshet, og den invitasjonen må komme fra alle oss eiere og ledere. Derfor er CEO Commitment viktig for meg som leder.

-Gudmund Killi


Lederløftet har som hensikt å samle ledere, beslutningstakere og andre personligheter innen selskap- og organisasjonsvirksomhet som tror på verdien og potensialet av mangfold innenfor kjønn, kultur og etnisitet.


Initiativet er en forpliktelse til å jobbe aktivt for å skape en arbeidsplass som dyrker en organisasjonskultur hvor alle føler en tilhørighet og har like muligheter til å lykkes.


Credo investerer i partnerskap med gründere, og mangfold er en nøkkel til suksess for våre investeringer. Vi skaper ekstraordinær avkastning når vi lykkes med det tillitsfulle samspillet mellom ulike mennesker med ulike meninger. Derfor er CEO Commitment viktig for oss i Credo Partners.

-Gudmund Killi


Oppfordre din leder til å gjøre det samme på ceocommitment.com

187 views0 comments

コメント


bottom of page