top of page
  • Writer's pictureCredo Partners

Meet the Team: Claus Ravnsbo, CEO Geia Food

Det er en spennende gruppe med engasjerte og dyktige mennesker bak Credo Partners. Med ulike bakgrunner, roller og erfaringer, er det individene, og sammensetting av dem, som utgjør styrken i Credo Partners-teamet. Felles for alle er et brennende ønske om å bidra til å skape skalerbare og bærekraftige virksomheter. I denne spalten vil vi presentere og dele historiene til våre kollegaer, styremedlemmer, ledere og gründere.CLAUS RAVNSBO

Claus Ravnsbo (48) har vært i Geia Food siden november 2010, og vært med på reisen som ansatt nummer 10 i en gründervirksomhet, til i 2014 å fusjonere to virksomheter, og senere under Credos eie i 2017 profesjonalisere driften videre. Han var før sin tid i Geia innkjøpsdirektør innen dansk supermarked, og sitter på mye erfaring innen bransjen. Ravnsbo bor i Aarhus med sin kone og har to gutter på 16 og 19 år.


Hva er det som driver deg?

Den helt grunnleggende tanken å bygge opp noe, å bygge en sterk organisasjon. Så er det viktig for meg å bidra til at teamet presterer og skape samhold - et kollektiv. Jeg vil alltid foretrekke en team player fremfor en dyktig individualist.


Hva er du mest stolt av i Credos eierperiode?

Det at vi har transformert virksomheten fra å være en dansk virksomhet med salgskontorer i Norge og Sverige, til en ekte skandinavisk virksomhet med selvkjørende organisasjoner i hvert land. Det er ingen tvil om at det skjer et skifte på måten virksomheten blir drevet på når en profesjonell aktør som Credo kommer inn.


Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Vi er flere pendlere som starter dagen tidlig, og starter da gjerne kommunikasjonen allerede fra bilen. Vi har danske kontorer både i nord (Aalborg) og i øst (Skælskør) så det blir en del kjøring i løpet av uken. Arbeidsdagen er veldig variert. Jeg forsøker å være synlig og tilgjengelig, noe som har vært vanskelig det siste året, men jeg kribler etter å reise opp til kollegene i Oslo og Karlstad igjen!


Hva slags leder er du?

Jeg er helt klart et konkurransemenneske. Jeg oppsøker muligheter for å sette mitt uttrykk på arbeidet jeg gjør, og har høy gjennomslagskraft. Jeg er relasjonsdrevet og utadvendt, så arbeid i team om samhandling med kollegaer er en drivkraft for meg. Jeg har fokus på å involvere medarbeiderne i beslutningene vi skal ta, og er ganske pragmatisk til livet generelt.


Er det noe i jobben som gjør deg nervøs?

Lederrollen er en rolle i utvikling. Jeg trives med risiko og at det finnes en viss uklarhet i ting. Samtidig setter jeg pris på å ta raske beslutninger som er gode nok fremfor å gå for det perfekte svaret. Jeg tror at en må trives i en slik hverdag skal en skal fungere som leder.


Har du noen eksempler på lederkvaliteter du beundrer hos andre?

Det å inspirere medarbeidere til å tørre å ta selvstendige beslutninger, synes jeg er et enormt viktig parameter som leder. Å skape en følelse av tilhørighet for andre er noe jeg ser på som svært beundringsverdig.


Du kommer sikkert opp i ekstra krevende situasjoner innimellom. Hva gjør du da?

Når det er ekstra krevende situasjoner, og det er det jo innimellom, så har jeg lært at det krever at man tenker seg godt om innen en konklusjon treffes. Man kan ofte finne lignende situasjoner man har vært i tidligere, og trekke inn erfaring herfra. Det at man involverer andre i en krevende beslutning gjør at man ikke stirrer seg blind på en løsning, men får gode perspektiver utenfra for å løse en kompleks oppgave.


Når du ikke er på jobb da, hvor finner du deg da?

Vi bor tett på skogen og stranden, og jeg elsker å være ute i naturen. Jeg går lange turer, løper og jakter. Det å være aktiv gir meg energi! I en travel hverdag med en krevende jobb, er det på et tidspunkt et valg man tar å prioritere venner, og særlig familie, for å lade opp batteriene til en ny og kommende uke. Jeg velger kanskje bort en hel weekend på golfbanen med venner til fordel for å prioritere tid med familien.


En balanse med tiden altså?

Ja, jeg tror det er enormt viktig å fravelge ting – vi har så mange muligheter, og det er lett å tenke at man skal gjøre en hel masse i flere aspekter. Jeg ser mange i min omgangskrets som har det stressende fordi de prøver å være nettopp det.


Er det slik at ansvaret av og til tynger?

Noe av det vanskeligste jeg har vært med på er når en beslutning om at noen ikke skal være med lenger må gjøres. Jeg var med på å lukke ned en produksjonsbedrift med 100 arbeidere. Det å overbringe et slikt budskap påvirker deg – og det skal det jo også hvis man har hjertet på riktig sted. Så har jeg også lært meg at selv om det er vanskelig der og da, så kan disse beslutningene kan også føre til positive endringer for alle parter.


Finnes det et motto du lever ettet?

Å møte folk med et åpent sinn, og ha en grunnleggende vennlighet ovenfor andre mennesker.


Fører bedriftens samfunnsengasjement med seg noen ekstra utfordringer for deg som sjef?

Det finnes mange utfordringer med dette arbeidet i en virksomhet som vår. Vi har mange forskjellige leverandører som leverer til skandinaviske Retail-kunder primært. Vi har en stor oppgave i å formidle budskapet omkring CSR, og på en lang rekke parametere arbeide med leverandørene vi har. Bransjen er veldig fragmentert, men vi har et godt samarbeid med alle og pusher i riktig retning. Våre kunder har stigende krav til hvordan vi agerer som en god samfunnsborger, så dette er noe vi kommer til å fokusere mye på fremover.


Hvordan har du utviklet deg som leder?

Jeg tror, hvis vi fokuserer på under Credos eierskap, at det er arbeidet med stakeholder management. Det å kommunisere åpent og sørge for at stakeholders er velinformert er det punktet jeg har kunnet utvikle meg mest på siden vi var en gründerbedrift.


Hva er dine beste tips til andre som ønsker en lederkarriere?

Jeg tror at det aller viktigste er å være ærlig ovenfor seg selv når det kommer til om man har riktig profil. Man skal ha stamina og riktig mindset, og til syvende og sist skal man være komfortabel med å fungere som leder.


Hva er det viktigste du skal få til fremover?

Planen er å profittere den skandinaviske plattformen vi har skapt. Sammen med det nye eierskapet skal vi innfri ambisjonen om å doble størrelse frem mot 2025. Vi vet hvilke virkemidler som skal til, og har det riktige teamet med oss. Nå er spørsmålet å få eksekvere på de planene, blant annet gjennom å være aktive på oppkjøpsfronten mot det svenske markedet hvor vi kan gjøre mer enn vi har hittil. Vi gleder oss utrolig mye til det nye eierskapet.


Beskriv deg selv med tre emoijier

Dette er det vanskeligste spørsmålet – og det eneste jeg ikke kan svare på!

508 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page