Bevisst eierskap

8/8/2018

Vi i Credo Partners er opptatt av bevisst eierskap, det vil si tydelighet i forhold til spørsmålet: "Hvorfor vil vi eie". Bevisst eierskap står ikke i motstrid med begrepet aktivt eierskap som brukes av de fleste eiermiljøer, men setter betydelig høyere krav til strategisk avklaring og bevissthet i forhold til hvorfor man eier.

 

Å besvare dette krever at vi adresserer to helt sentrale temaer: 1) Hvilke mål skal oppnås gjennom eierskapet, og 2) hva er vårt unike bidrag som eiere i forhold til å oppnå disse målene?

 

Mål for eierskapet

 

Tydelige mål for eierskapet definerer oppdraget og ansvaret som eier. Det krever at man setter seg inn i bedriftens situasjon, identifiserer hvilket verdiskapingspotensial bedriften representerer, samt konkluderer hvilke tiltak som er påkrevd for å realisere verdiskapingspotensialet og hvor lang tid dette vil ta. Før vi går inn i et eierskap, utarbeider vi derfor en egen eiererklæring, samt tydelige strategiske retningslinjer i et dokument som skal gjelde for den målsatte eierskapsperioden. Disse dokumentene inneholder også kvantitative og tidsmessige mål for hva som skal oppnås i eierskapsperioden.

 

Eiermessig bidrag

 

Konkretisering av det unike eiermessig bidraget for oppnåelse av målene er lakmustesten for hvorvidt man fortjener sitt eierskap. Dette krever både en tydelighet ift hva eiernes bidrag skal være (kompetanse, ressurser, nettverk, kapital og lignende), men krever også at man kvalifiserer seg i forhold til andre typer eiere: Hvorfor og hvordan representerer man en unik bidragsyter for selskapet som eier i den situasjon selskapet nå er i?

Hvorfor vil vi eie?

Eierrollen innebærer et stort ansvar: Er du ikke i stand til å skape de beste forutsetningene for at bedriften utvikles og lykkes, fortjener du ikke eierskap ditt. Da vil bedriften ha bedre av et nytt eller forsterket eierskap som kan bidra til utviklingen.

 

Bedrifter er i utvikling – eller i tilbakegang. Det er i næringslivet som i idrett: Å vinne krever målrettet og langsiktig hardt arbeid, vilje til å prestere gjennom motgang og medgang, samt systematisk læring og utvikling. I næringslivet er det eiere som har ansvaret for at bedrifter lykkes med dette.

 

Med dette utgangspunktet har vi utviklet:

 

Credos 10 bud for bevisst eierskap:

  1. Vit hvorfor du eier

  2. Vær tydelig på hvilke mål som skal oppnås, og når

  3. Definer ditt bidrag som eier til måloppnåelsen

  4. Forklar hvorfor du er beste eier

  5. Vær ydmyk for at du kan ta feil i Bud 4 – forklar en gang til

  6. Vurder jevnlig hvorvidt du fremdeles er beste eier

  7. Utvikle virksomheter ift langsiktige mål – bedriften skal overleve eierskapet

  8. Stå ikke i veien for virksomhetens utvikling – selg når eiers bidrag ikke lengre er tilstrekkelig for virksomhetens videre utvikling

  9. Verdiskapning i virksomheten er eneste mål for eierskapet

  10. Å eie er et ansvar, ikke en rettighet – Fortjen ditt eierskap!​

 Er du ikke i stand til å skape de beste

forutsetningene for at bedriften utvikles

og lykkes, fortjener du ikke eierskap ditt

 

Please reload

© by Credo Partners AS.