Hva har snuoperasjoner med vekstselskaper å gjøre?

23/4/2019

Noen ganger finner man kilden til kunnskap og relevant erfaring på uventede steder. Oljeplattformer styres med spillkonsoller, sushirestauranter sender mat på bagasjebånd og hodeputer lages av NASA-materiale. Hos Credo Partners har vi sett at erfaring fra snuoperasjoner er en stor fordel når man skal skape robuste vekstplattformer av vellykkede gründer- og familiebedrifter.

 

La oss se på snuoperasjoner først. Snuoperasjoner handler om å gjenskape positive resultater fra et utgangspunkt med finansielle tap og mangel på eller feil bruk av ressurser. En hovedutfordring i å lykkes med snuoperasjoner er å innse tidlig nok at kraftfulle kursendringer kreves, og at snuoperasjon-ledelse er en spesialkompetanse som få toppledere er trent i å utøve. Eiere ser ofte ikke virkeligheten i øynene før selskapet er i alvorlig krise og forutsetningene for å drive gjennom en snuoperasjon er betydelig redusert. Det er få investeringsmiljøer som fokuserer på snuoperasjoner. Årsaken til dette er at snuoperasjoner er vanskelige, krever spesialisert erfaring og setter helt andre krav til operativ kompetanse og involvering i porteføljebedriften enn for eksempel det tradisjonelle private equity-fondet er rustet for.

 

Credo Partners har gjort det til sin misjon

å bygge robuste vekstplattformer

av vellykkede gründerbedrifter

Hva så med den vellykkede gründerbedriften? Her er lønnsomhet og vekst på plass, men veldig ofte har selskapet vokst forbi egen evne. Mens større bedrifter kjennetegnes av etablert infrastruktur, etablerte organisasjons- og ledelsesstrukturer, tilgjengelige ressurser for å drive vekst, samt etablert styresett med tydelige roller, er situasjonen motsatt i gründerbedriften: ofte manglende infrastruktur, organisasjon og ledelse avhenger av noen få nøkkelpersoner, begrensede ressurser for vekst og utvikling, og ikke sjelden et utydelig skille mellom daglige operasjoner og eierskap. For å skape en robust vekstplattform med dette utgangspunktet, må vi gjennom en tilsvarende operativ øvelse med sterk involvering i porteføljebedriften, slik som snuoperasjonen krever.

 

Utgangspunktet i snuoperasjonen og gründerbedriften er ulikt, men det nødvendige modus operandi er fascinerende likt. Gründerbedriftene må også ta vanskelige strategiske valg for å få nok kraft og fokus bak videre vekst, de må prioritere hardt og gjøre investeringer i egen infrastruktur i en god sekvens for ikke dra på seg for høye kostnader for tidlig, de må kanskje bygge lederteamet helt på nytt. Kort sagt, de må få til veldig mye med veldig lite. Da kreves også en nær og praktisk eier som er villig og erfaren i å gjennomføre akkurat denne type transformasjon. Dette er både vanskelig og arbeidskrevende, og derfor er det også relativt få finansielle eiere som søker seg til bedrifter med disse utviklingsbehovene.

 

Restaurantgruppen Villa Paradiso kan være et illustrerende eksempel. Utgangspunktet var to svært vellykkede restauranter, etablert av to av landets mest erfarne restauratører. Da Credo Partners gikk i partnerskap med gründerne høsten 2017 var lønnsomheten god, veksten sterk, og ambisjonene høye. Men skulle denne virksomheten skaleres opp, måtte mye utvikles, det vil si profesjonalisering av: driftsledelse, HR, økonomisk oppfølging, innkjøp, ekstern og intern kommunikasjon, prosjektledelse for utbygging, samt kanskje det vanskeligste, nemlig institusjonalisering av bedriftens sterke kulturelle særpreg. Og alt dette måtte på plass samtidig som man bevarer gode gjesteopplevelser og god lønnsomhet. Skal man være en god eier i en slik endringsfase, må man like å brette opp ermene og bidra med operativ kompetanse akkurat som for snuoperasjoner.

 

Skal man være en god eier i en slik endringsfase,

må man like å brette opp ermene og bidra med

operativ kompetanse akkurat som for snuoperasjoner

Det ligger et positivt samfunnsoppdrag og store muligheter for verdiskaping i å hjelpe mindre og mellomstore virksomheter til å skape skalerbare forretningssystemer. Credo Partners har gjort det til sin misjon å bygge robuste vekstplattformer av vellykkede gründerbedrifter, med lang erfaring fra snuoperasjoner som en del av Credos DNA.

 

Please reload

© by Credo Partners AS.