Hilde Britt Mellbye tiltrer som daglig leder i Frisk Utvikling fra 1. august

20/5/2020

 

 

 

Styreleder Pål Brynsrud annonserte sist fredag (15.05.20) at Frisk Utvikling vil foreta et lederskifte fra og med 1.august.

 

 

- Frisk Utvikling er nå litt over to år gammelt. Sammen har vi skapt et flott selskap. Norges største leverandør av arbeidsmarkedstjenester og en ledende aktør innen både spesialisthelsetjenester og BHT/helse. I inneværende NAV-anbudsrunde har vi pr. i dag vunnet nesten 3 ganger så mye som nestemann på listen. Dette er et veldig godt eksempel på at våre kunder og brukere har tillit til oss og setter pris på det vi gjør, sier Brynsrud på vegne av styret.

 

Jon Sivert Nielsen har ledet Frisk Utvikling siden selskapet ble dannet i begynnelsen av 2018.

 

- Jon Sivert har vært en avgjørende kraft i å flytte selskapet dit det er i dag. Han var opprinnelig innleid som interimleder ut 2018, men styret forlenget hans kontrakt basert på selskapets situasjon og hans personlige egenskaper og veldig lange erfaring som toppleder, sier Brynsrud.

 

Brynsrud beskriver det som har vært en utfordrende reise; fra stort fokus på kostnadsreduksjoner og omstrukturering i begynnelsen, bygging av en dyktig toppledergruppe, til digitalisering og innovasjon. Gjennom det siste året har det også vært "høysesong" for NAV-anbud – noe som for Frisk Utviklings vedkommende nylig ble kronet med en meget betydelig kontrakt for Vestland fylke.

 

Selskapet er nå kommet til starten på en ny fase, og styret har ansatt Hilde Britt Skarbøvik Mellbye som ny daglig leder med tiltredelse 1.august.

 

- Samfunnsoppdraget som Frisk leverer motiverer meg og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle selskapet sammen med mine nye medarbeidere. At jeg kjenner selskapet og eiere gir meg et forsprang i overtagelsen av lederrollen, sier Mellbye selv om den nye rollen i selskapet.

 

Mellbye har lang toppledererfaring – først om fremst som CEO i Vinmonopolet og Norlandia Care Group. Hun har sittet i styret i Frisk Utvikling siden starten, og kjenner selskapet meget godt. I tillegg har hun blant annet vært sterkt engasjert i selskapets arbeidsgiverforening Spekter, og er sosialt engasjert - for eksempel via sin rolle som President i UNICEF Norge.

 

- Vi i styret er veldig glade for å ha fått en så dyktig og erfaren toppleder til å ta over stafettpinnen etter Jon Sivert, fortsetter Brynsrud.

 

Videre legger han til at det ennå er noen måneder igjen før lederskiftet, og at selskapet har "tallerkenen full" av nye spennende og utfordrende muligheter. På vegne av styret ønsker Brynsrud Jon Sivert Nielsen lykke til med ledelsen frem til da, og Hilde Britt Mellbye lykke til med å gjøre seg enda bedre kjent med virksomheten, slik at lederskiftet blir så sømløst som mulig.

 

Oslo, 20.05.20

 

 

 

Please reload

© by Credo Partners AS.