Foto: Ricardo

Verdiskaping gjennom profesjonalisering

av mellomstore bedrifter

Arbeidsmarkedstiltak i 

Frisk Utvikling 

 

OM OSS

Credo er et annerledes investeringsselskap. Hele vår virksomhet er fokusert på profesjonalisering av mellomstore bedrifter. Dette er en spennende nisje fordi Skandinavia har mange gründer- og familiebedrifter med høyt verdiskapingspotensial, men få investorer som virkelig bidrar før profesjonaliseringen er gjennomført.

Det er vanskelig å vokse, og det er krevende å styre lønnsomhet i vekstfaser. Erfaring har stor verdi i overgangen fra liten til stor, fra lokal til global, fra flinke individer til skalerbart system. Hvilken vei skal vi velge? Hvor høyt tør vi satse? Hvordan klarer vi å bygge organisasjonen som realiserer ambisjonene? Å adressere dette er vår profesjon. Å gjøre det i reelle partnerskap med gründerne er vår modell.

Vi investerer direkte, ikke gjennom fond. Vi investerer våre egne penger i enkeltselskaper vi selv tror på. Deretter inviterer vi medinvestorene våre. Ikke omvendt. Dette sikrer en sunn holdning for oss, et troverdig fellesskap for investorene, og en fokusert eier for gründerne.

Credo er et PRI signatory.

Høy avkastning

I vår nisje kan man skape mye verdi, til glede for både gründer og investor. Dette er fordi profesjonalisering øker systemverdien i virksomhetene, og dermed verdsettingsmultippelen. Lønnsom vekst kombinert med høyere multippel gir høy verdi.

Investeringsfokus

Vi investerer i virksomheter med:

 • Distinkte markedsposisjoner i attraktive segmenter

 • Klare konkurransefortrinn

 • Ambisiøse eiere som søker en partner til utvikling av virksomheten

 • Identifiserbar vei til kraftig verdiutvikling

 • Transaksjonsverdi mellom NOK 100 og 500 millioner

Partnerskap med gründere

Fordi små bedrifter ofte avhenger av få nøkkelpersoner, investerer Credo sammen med motiverte ledere, gründere og familieeiere. Vi liker at våre partnere er store medeiere, gjerne 49%. Modellen vår er basert på langsiktig og nær samhandling mellom ledelse, styret og eiere for å tilrettelegge for kontinuitet og forpliktelse til felles ambisjoner gjennom transformasjonsfasen.

Investorene våre

Credo har et etablert investornettverk. Vi investerer sammen med individer og større kapitalmiljøer som selv har bygget vellykkede virksomheter, og som har en genuin interesse for verdiskaping i mindre virksomheter. Investorene samles i et eget holdingselskap for hver investering, slik at gründerne har én eier å forholde seg til og investorene én forvalter å holde ansvarlig.

 
 

TEAM

Gudmund Killi

Managing Partner

 • Grey LinkedIn Icon

Gudmund er daglig leder i Credo, og sørger for orden og kompetanse internt. Han har bakgrunn fra industri og dagligvare i Orkla.

Pål Brynsrud

Partner

 • Grey LinkedIn Icon

Pål er blant annet Credos kompetanseperson innen teknologi og fiskeri. Han var partner i McKinsey, bygget opp Moskva-kontoret deres, og har vært interim-CEO i flere virksomheter.

Wilhelm Mohn

Partner

 • Grey LinkedIn Icon

Wilhelm er Credos gründer. Han har tidligere ledet McKinsey i Norge, vært styreleder i Stokke, og er nestor i teamet med hensyn til ledelse og governance.

Victor Evensen

Partner

 • Grey LinkedIn Icon

Victor er Credos investment banker. Han har bakgrunn fra Macquarie Capital og løser de kompliserte transaksjonene våre, i tillegg til å lede verdiutviklingsprogrammer.

Stian Glendrange

Director

 • Grey LinkedIn Icon

Stian er høyrehånd for CEO i flere av våre selskaper, blant annet innen helse og konsumvarer, og har sin tidligere erfaring fra Boston Consulting Group.

Henrik Tøstie

Investment Manager

 • Grey LinkedIn Icon

Henrik driver gjennom forbedringsprogrammer i selskapene våre, mye innen ulike former for dagligvare. Han har sin bakgrunn fra McKinsey.

Pål Prydz

Investment Manager

 • Grey LinkedIn Icon

Pål har erfaring fra SN Power og Hitec Vision. Han bruker mye av sin tid på forretningsutvikling ute i felt sammen med lederne i bedriftene våre.

Jun Tai-Anisdahl

Associate

 • Grey LinkedIn Icon

Jun bringer bedriftene våre fremover gjennom datadrevet innsikt. Han er en av de språkmektige i teamet, med bakgrunn fra Accenture Strategy.

Anthea Arff-Pettersen

Associate

 • Grey LinkedIn Icon

Anthea er en erfaren aksjeanalytiker fra Schroders. Hun sørger for attraktive investeringscase og fokus på de avgjørende verdidriverne i hvert selskap.

Hedvig Næss Olstad

Associate

 • Grey LinkedIn Icon

Hedvig har helheten man trenger for å utvikle bedrifter, med bakgrunn som strategisk rådgiver i QVARTZ, og arbeidserfaring fra både finans, start-ups og kommunikasjonsrådgiving

Marie Letting Larssen

Office Assistant

 • Grey LinkedIn Icon

Marie styrer hele kontoret vårt, og selskapets digitale liv.

 

NYHETER 

Credo Partners - Porteføljerapport 2019

27/10/2020

Kaféanmeldelse av Caffé Inferno: – Det var dette bydel Sagene manglet!

19/10/2020

Winning over crises

9/7/2020

Dagfinn Ringås om mangfoldig ledelse

10/6/2020

Å våge å satse på hverandre

29/5/2020

Dagfinn Ringås nominert til pris for å øke mangfoldet i teknologibransjen

22/5/2020

1/1
Please reload

 

INNSIKT

Crises act to accelerate company performance – for the better or for the worse. Applying best practice approaches to managing unexpected crises has the potential to setting companies on a trajectory to emerge as...

En forpliktende Samarbeidsavtale med fokus på vinn-vinn og gjensidige interesser kan i mange tilfeller erstatte eller komplettere typiske transaksjonsbaserte kontrakter hvor fokus ofte blir på beskyttelse og egne...

Please reload

KONTAKT 

+ 47 23 10 06 50

Besøksadresse: 

Stortingsgaten 22 

0161 Oslo 

Postadresse: 

Postboks 1878 Vika 

0124 Oslo 

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 

© by Credo Partners AS.