Styreleder som verdiutvikler

Som aktive eiere er vi i Credo Partners svært opptatt av styrelederrollen. Dette er nøkkelrollen for å sikre at selskapet uavlatelig...

Managing through the J-curve

At Credo Partners we take pride in our investment philosophy “Scaling up businesses”. This aims to transform small/medium-sized companies...

Winning over crises

Crises act to accelerate company performance – for the better or for the worse. Applying best practice approaches to managing unexpected...

Å våge å satse på hverandre

En forpliktende samarbeidsavtale med fokus på vinn-vinn og gjensidige interesser kan i mange tilfeller erstatte eller komplettere typiske...

Gründerselskapets sjel

Vellykkede gründerselskaper har noe spesielt ved seg, noe som er vanskelig å sette ord på, men som inspirerer de første ansatte og kunder...

Styreleder som dirigent

Klare roller er avgjørende for sunn verdiutvikling i virksomheter. I Credo bruker vi mye tid på å avklare roller og bidrag fra gründerne,...

Å utvikle bedrifter i partnerskap

Partnerskapsbaserte eiermodeller for gründerdrevne bedrifter er attraktive både for gründere/eiere og for bedriftene som hurtig kommer på...

Å fortjene sitt eierskap

Bedrifter er i utvikling – eller i tilbakegang. Det er i næringslivet som i idrett: Å vinne krever målrettet og langsiktig hardt arbeid,...

Bevisst eierskap

Vi i Credo Partners er opptatt av bevisst eierskap, det vil si tydelighet i forhold til spørsmålet: "Hvorfor vil vi eie". Bevisst...

Verdiutvikling i SMB

Credo Partners modell for systematisk utvikling av verdien i små og mellomstore selskap er i seg selv enkel, men krever omhu og troskap...

Fra krise til verdensuksess

Suksess i små og mellomstore bedrifter skapes gjennom å fatte tydelige veivalg. Mindre bedrifter har ikke ressurser til å forfølge brede...