Frisk Gruppen publiserer samfunnsrapport

Frisk Gruppen publiserer "Vårt samfunnsbidrag" - en rapport om samfunnsansvar og bærekraft En ny og frisk epoke Innledningsvis i...