top of page
  • Writer's pictureJun Tai-Anisdahl

"Hva gjør dere i Credo Partners?"

En innsiktsatikkel om Credo Partners' bidrag til å skape verdi, av Jun Tai-Anisdahl


Venner og bekjente spør ofte om hva jeg gjør i Credo. Spørsmålet har modnet over sommeren, og under deler jeg mine refleksjoner hvorfor jeg mener Credo gir ansatte en mulighet til å være en ‘verdiarkitekt’; en bidragsyter i samfunnet med påvirkning i selve kjernen av bedriftene vi jobber med.Verden kan føles stor, uoversiktlig og frustrerende. Forsøkene på å gjøre verden bedre kan føles nytteløse, med talløse hindringer, utfordringer, og utilsiktede konsekvenser. I nyhetsoverskriftene er det klimakrise, politisk uro, inflasjon, resesjonsfrykt og energikrise. Mennesker har også jobbet utrettelig med store utfordringer som ulikhet, global oppvarming, forsøpling av og inngripen i naturen, fattigdom, og tverrkulturell forståelse, men frustrerende nok er temaene såpass store og komplekse at de forblir.


For meg blir det naturlige spørsmålet i en slik kontekst: ‘hva kan jeg gjøre for å bidra?’. Selv om mulighetene er mange og diverse, lander jeg på verdiskapning som mål for å proaktivt bidra til at vi beveger oss mot en bedre verden. Som et sammensatt ord leder det naturlig til diskusjon om dets to komponenter:


1) Hva er verdi?


Verdi er både enkelt og vanskelig å definere. I refleksjon av hva det er som gir meg verdi er det ofte opplevelser og emosjonelle behov utover det rent fysiske som er vanskelig å måle: kjærlig samliv hjemme, spennende diskusjoner, morsomme øyeblikk, en god og sunn middag i godt selskap. Et forenklet perspektiv er at det økonomisk målbare er grunnfjellet som dekker grunnbehovene vi har, men arenaen for virkelig verdiskapning er ofte i øyeblikkene og opplevelsene som det muliggjør.


I Credo får jeg muligheten til å jobbe tett med selskaper som bidrar til å gjøre livene til de som er berørt bedre. For eksempel jobber jeg med Made for Movemement, produsent av hjelpemiddelutstyr for barn med svært nedsatt funksjonsnedsettelse; MMC First Process, produsent av brønnbåtutstyr som sørger for skånsom fisketransport; og Skill Communicate, implementeringspartner for Microsoft teknologi. Enklest er det trolig å tenke til seg fordelene for familiene som er kunder av Made for Movement, som får et barn med mindre smerter og bedret helse og fordøyelse, og hva dette betyr i deres hverdag og emosjonelle liv.


Fordi verdien i eksemplene over er hovedsakelig subjektive og defineres ulikt for ulke personer, blir en måling av den totale verdiskapningen særdeles utfordrende. Hvordan samle verdien av for eksempel samtlige laksemiddager for alle kunder levert ved hjelp av MMC First Process sitt utstyr[1]? En forenkling av målingen blir pengeverdien, som et slags minste felles multiplum. Det fanger hva kundene er villige til å betale, men ikke merverdien som har blitt skapt av opplevelsene og hva det har muliggjort.

[1] Bidrag ikke basert på individuelle mennesker er ofte mer konkrete og lettere å definere, f.eks. løsning av luseproblematikk (samfunnsproblem) i Optimar ved oppfinnelse og produksjon av Optilice


I hverdagen og i møte med investorer bruker vi selskapsverdi som måletallet for å kvantifisere vårt bidrag. Det er en forenkling som ignorer de ulike umålbare delene av verdiskapning, men samtidig et godt kvantitativt måletall for bidraget da det inkluderer effekten av kontantstrømmene i nær og fjern fremtid, tar hensyn til forventede endringer (f.eks. reguleringer mht. miljøendringer), og disiplineres av markedet ved feilprising. Selv om finansielle måletall kan virke begrenset, bør verdiene som skapes utover det finansielle reflekteres i de kvantitative måletallene, da selskapet bør greie å ta seg betalt for verdiskapningen det bidrar med.


2) Hvordan skape verdi?


Gitt at verdi er diffus å definere, blir også tankene om ‘hvordan skape verdi’ tilsvarende. Jeg mener at det er sentralt at selskapet er riktig satt opp, basert på følgende temaer:


  • Hvordan leverer selskapet verdi til sine kunder (kvalitet/pris, geografi, leveringsmulighet, brand, osv.) fra mine produkter/tjenester?

  • Hvordan produserer selskapet produktene/tjenestene effektivt (kostnad, risikoprofil, gode arbeidsplasser, etisk varekjede, osv.)?

  • Hvordan etablerer selskapet muligheter og forretningen effektivt (effektiv kapitalallokering)?

  • I tillegg er det viktig å levere noe annet enn det markedet allerede tilbyr, da kundene selv kan velge det som gir mest verdi for dem (forretningsmodell og posisjonering)

Selv om den enkelte ansatte bidrar med verdi i en sunn bedrift, er det nødvendig at selskapet er posisjonert og satt opp riktig for at aktivitetene er verdiskapende. Et dårlig drevet selskap kan være verdiødeleggende ved å bruke ressurser som kunne vært bedre brukt et annet sted.


Credo sitt bidrag er å sørge for at selskapet er riktig oppsatt, og derav muliggjøre verdiskapning for alle involverte parter. Vi leter etter, påvirker, og designer selskaper for å være og bli et sunt forretningssystem - en type ‘verdiarkitekt’. I praksis består dette av følgende:

  1. Seleksjon av mulighet: vi sørger for å finne solide selskaper i attraktive markeder, og at investeringen gjøres med robust fundament for partnerskapet med gründer til riktig pris;

  2. Strategisk påvirkning: vi identifiserer og følger opp muligheter for selskapet å bidra positivt, og lager strategier som posisjonerer selskapet for økt vekst og profitabilitet;

  3. Operasjonell påvirkning og bistand: vi hjelper selskaper med å finne og ansette personer med den nødvendige kompetansen for å kunne lykkes med verdiskapningsplanen.


Lykkes vi å gjøre de ovenstående punktene godt øker vi hva selskapet makter å skape av verdi. Selv om dette ikke automatisk blir konvertert til selskapsverdi, tror vi på at positivt bidrag også burde reflekteres i hva selskapet tjener (samt i andre verdsettelsesfaktorer). Stabile og gode resultater er som regel bevis på at selskapet bidrar til livene til sine kunder, sine partnere og ansatte.


Etter å ha reflektert om hvorfor jeg jobber i Credo, har jeg formulert mitt svar til spørsmålet i teksten over. Jeg føler at i Credo får jeg en mulighet til å bidra i samfunnet på en praktisk og målbar måte i en ellers komplisert og uforutsigbar verden. Nå ønsker jeg å dele refleksjonene mine også til deg i håp om at du finner det inspirerende, og kanskje motiverende til å bli en ‘verdiarkitekt’ du og!

388 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page